Minimalist Corridor Print - Various sizes

FG icon