Blush Texture Print, Portrait - Various sizes

FG icon